CIGARY

Obchodníkom a obchodným spoločnostiam bude po registrácii umožnený prístup do tejto sekcie. Produkty v tejto kategórii sa zobrazia po schválení administrátorom. O tomto budete informovaný mailom.

V zmysle ustanovenia zákona číslo 6, odstavca 1, písmena e) Zákona 377/2004 Zbierky -  Zákona o ochrane nefajčiarov, v znení neskorších právnych predpisov sa zakazuje predaj tabakových výrobkov formou zásielkového predaja. V prípade záujmu o tento tovar sa o možnostiach jeho nákupu informujte e-mailom na info@domenicocigar.com alebo telefonicky na čísle 0902 177 919, prípadne navštívte náš showroom.