Kontaktujte nás

Kontakty
Email: info@domenicocigar.com
Telefón: +421902177919

Fakturačné údaje:
Domenico Cigar, s.r.o
Gogoľova 18
851 01 Bratislava
SLOVAKIA

IČO : 43827861,
DIČ : 2022491757
IČ DPH : SK2022491757

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
Oddiel : Sro, Vložka číslo 77005/B

Dozorný orgán:
Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
Bajkalská 21/A, P. O. BOX č. 5, 820 07 Bratislava
Odbor výkonu dozoru
ba@soi.sk
tel. č. 02/58 27 21 72, 02/58 27 21 04
fax č. 02/58 27 21 70

Kontaktný formulár