Doprava a platba

Doprava

Minimálne množstvo
Minimálne objednacie množstvo tovaru je 1 ks, pokiaľ v popise položky nie je uvedené inak. 
 
Dodanie predmetu kúpy
Kupujúci potvrdzuje, že si predmet kúpy vybral v súlade s ponukou predávajúceho v online obchode domenicocigar.com. Predávajúci sa zaväzuje dodať predmet kúpy kupujúcemu podľa stanoveného expedičného času daného produktu od zaplatenia objednávky, ak nie je dohodnuté inak. Náklady prepravného hradí kupujúci spolu s tovarom pred dodávkou, alebo na mieste pri dodávke. Prepravu predmetu kúpy zabezpečí predávajúci prostredníctvom zmluvného prepravcu. Dodacia lehota zo strany predávajúceho je splnená ak bol predmet kúpy v danej lehote odovzdaný na prepravu.

Tabakové výrobky je možné odobrať výlučne osobne, nakoľko sa na ne vzťahuje zákaz zásielkového predaja !!!

Cena prepravy v SR :

 • Zdarma pri nákupe od 100€ s DPH
 • 3,50 + DPH (kuriérska služba) pri nákupe do 100€ s DPH

Dodacie lehoty:
Kuriérskou službou
Slovensko 1-2 pracovné dni


Platba
Vyberte si niektorý zo spôsobov zaplatenia. U nás je možné platiť nasledovnými spôsobmi :

 • platba v hotovosti v sídle firmy
 • platba platobnou kartou v sídle firmy
 • platba pri prevzatí - dobierka (hotovosť, alebo karta – záleží od kuriérskych služieb)
 • platba prevodom - Tovar bude expedovaný do 24 hodín od obdržania platby. (Tuzemský bankový prevod trvá spravidla 1 pracovný deň, zahraničný - podľa sídla odosielajúcej banky)

  číslo účtu : SK85 0200 0000 0023 9933 1053 
  BIC : SUBASKBX 
  Ako variabilný symbol použite číslo objednávky, ktoré Vám bude zaslané v potvrdení o prijatí objednávky.